Avantajele şi dezavantajele procesului de mediere

Procesul de mediere implică participarea unui mediator care lucrează cu ambele părţi pentru ca acestea să ajungă la o soluţie optimă. Totuşi, mediatorul are rol neutru, comunicând cu cele două părţi doar pentru a le informa cu privire la drepturile acestora şi pentru a le ghida, astfel încât procesul să aibă un rezultat ideal pentru ambele părţi. Deşi medierea este considerată a fi un proces formal, şi implicarea mediatorului poate avea diverse avantaje, procesul nu este unul fără aspecte negative.

Avantajele medierii

Un avantaj similar cu cel al procesului de negociere este faptul că medierea are un cost financiar scăzut – comparativ cu un proces în justiţie. Mai mult de atât, procesul poate fi unul rapid, și datorită faptului că un mediator este implicat pentru ca disputele să aibă un rezultat optim, este posibil ca discuţiile dintre cele două părţi să tindă a fi amiabile.

Mediatorul are un rol important când vine vorba de dispute internaţionale, datorită faptului că există posibilitatea ca cele două părţi implicate să nu se afle în condiţii de comunicare foarte bune. Mediatorul va facilita și încuraja o conversaţie între cele două părţi, acest lucru reprezentând un avantaj în acest proces, mai ales în situația în care există diferenţe culturale majore.

Dezavantajele medierii

Evident, datorită faptului că medierea este un proces mai ieftin comparativ cu cel din instanţă, și având în vedere că este necesară implicarea unui terţ, procesul va fi mai costisitor faţă de o simplă negociere. Aceste costuri se pot extinde în cazul în care disputa ajunge într-un impas, iar cele două părţi nu reuşesc să ajungă la o soluţie, fiind necesare mai multe conversaţii.

Chiar şi cu implicarea unui mediator, nu există nicio garanţie că procesul va ajunge la o soluţie optimă. Având în vedere că mediatorul este neutru şi nu poate să fie părtinitor, sau să ia o decizie pentru cele două părţi, unul dintre participanţi poate părăsi disputa fără ca aceştia să ajungă la rezultatul dorit.

Negociere vs. mediere

Medierea este procesul ideal atunci când vine vorba de dispute internaţionale, pentru că astfel părţile se asigură că participanţii la discuţie sunt dispuşi să dezbată situaţia, şi nu vor exista implicații de natură culturală (de pildă, o insultă accidentală adresată uneia dintre părţi). Negocierea este un proces mai puţin costisitor şi poate fi mai rapid în comparație cu procesul de mediere, totuşi, dacă conversaţiile tind să fie tensionate, atunci implicarea unui mediator este ideală, deoarece acesta poate încuraja discuţiile amiabile.