Avantajele şi dezavantajele procesului de negociere

Procesul de negociere este unul privat care are loc între două părţi (posibil și prin reprezentanţi). Natura privată a procesului poate avea atât avantaje cât şi dezavantaje. Datorită faptului că negocierea poate fi un proces rapid, acesta trebuie luat în serios şi tratat ca o acţiune formală, deoarece dezavantajele procesului pot duce la stagnarea sau la încheierea subită a negocierilor. Deşi în cadrul negocierilor cele două părţi decid de comun acord să lucreze împreună, lucrurile nu decurg întotdeauna într-un mod ideal.

Avantajele negocierilor

În comparație cu metoda de arbitrare (care necesită resurse financiare şi timp), negocierea este cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Mai mult de atât, un avantaj pe care îl are procesul de negociere în detrimentul procesului de mediere şi al celui de arbitrare, este faptul că acesta nu implică un terţ. Acest lucru poate reprezenta şi un dezavantaj, însă avantajul principal care rezultă din acest fapt este că procesul devine mult mai rapid. Datorită faptului că cele două părţi implicate într-o dispută sunt singurele care i-au parte la proces, acesta se va derula mai rapid.

Mai mult de atât, datorită faptului că negocierea nu implică o terţă parte, procesul este oarecum mai flexibil, pentru că cererile nu vor fi comunicate unui mediator sau unui arbitru. Astfel, părţile vor avea mai multă libertate cu privire la modul în care vor comunica, orarul de comunicare, locul unde vor avea loc negocierile etc. Părţile vor putea comunica prin corespondenţă, pe internet, prin telefon, sau faţă în faţă. Mai mult de atât, deşi medierea este un proces privat, negocierea are un strat suplimentar de confidenţialitate.

Dezavantajele negocierilor

Evident, faptul că nu există un arbitru sau un mediator poate reprezenta un dezavantaj, pentru că opiniile vor fi subiective. Astfel, este posibil ca ambele părţi să nu îşi poată susține punctul de vedere, sau acesta să fie respins de una dintre părţi.

Viteza cu care se derulează procesul de negociere poate să fie de asemenea un dezavantaj, deoarece intervine posibilitatea ca doar una din părţi să dicteze felul în care vor decurge negocierile. Una dintre părţi poate să se folosească de rapiditatea desfășurării procesului pentru a pune presiune pe adversar, ducând astfel la un proces dezechilibrat. Dacă procesul de negociere devine unul tensionat, datorită faptului că nu există o terţă parte care să reglementeze acţiunea, atunci este posibil ca una din părţi să părăsească negocierile în orice moment, ajungându-se astfel la probleme interne şi la discuţii fără echilibru.